เอดส์...หยุดได้ด้วยตัวเราเอง แม้สังคมในปัจจุบันจะเป็นโลกแห้งแสงสี จึงทำให้เยาวชนอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่สุ่มเสี่ยง

          เอดส์หยุดได้ด้วยตัวเราเอง โดย: นายสุชาติ ข้องนอก โรงเรียนเมืองคง จ.นครราชสีมา แม้สังคมในปัจจุบันจะเป็นโลกแห่งแสงสี แต่หากเด็กและเยาวชนได้รับความรู้ที่ถูกต้องรอบด้านเขาก็จะสามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้ แต่หากสังเกตให้ดีกลับมีผู้ใหญ่บางกลุ่มเป็นผู้แนะนำและชักชวนเยาวชนไปในทาง ที่ผิด โดยหวังผลประโยชน์แก่ตน จึงทำให้เยาวชนอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่สุ่มเสี่ยง ในประเด็นของการติดเชื้อเอชไอวีอันเป็นสาเหตุของเอดส์นั้น สังคมและเยาวชนของเราถูกปลูกฝังให้เข้าใจผิดในเรื่องเอดส์และการป้องกันเอ ชไอวี เช่น เคยทำให้เชื่อว่าเอชไอวีติดกันมากเฉพาะกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน หรือกลุ่มพนักงานบริการทางเพศ แต่ในความเป็นจริงแล้ว

          ไม่มีคนกลุ่มไหนเสี่ยงต่อเอชไอวีมากกว่าคนอีกกลุ่มหนึ่ง เพราะความเสี่ยงขึ้นอยู่กับพฤติกรรมมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันกับผู้มีเชื้อเอชไอวี ซึ่งถ้าลองมองจากภายนอกแล้วเราไม่อาจบอกได้เลยว่าใครบ้างที่มีหรือไม่มีเชื้อ ในเรื่องของการป้องกัน คนในสังคมและเยาวชนก็ถูกสอนให้อายที่จะซื้อหา พกพา หรือใช้ถุงยางอนามัย หรือถูกบอกว่าถุงยางอนามัยทำให้ “ไม่มันส์” บ้าง “ไม่สนุก” บ้าง หรือกลายเป็นสัญลักษณ์ของการไม่รักกันจริง หรือไม่ไว้ใจกันบ้าง ที่จริงแล้ว คู่รักของเราอาจผ่านใครมาก่อนโดยที่เราเองก็ไม่ทราบ เพราะฉะนั้นการใช้ถุงยางอนามัยจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ปลอดภัยได้ แล้วเราก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข By The Bedroom Story