การดีท็อกซ์ล้างสารพิษ คือ การที่นำเอาของเสียต่างออกจากร่างกาย หรือ แม้กระทั่งสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายให้ออกสู่ภายนอก

          ดีท็อกซ์ล้างสารพิษ ดีท็อกล้างสารพิษ ถือได้ว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ในการนำเอาของเสียต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายให้ออกสู่ภายนอก เปรียบเสมือนเป็นการล้างสารพิษ หรือแม้กระทั่งของเสียที่พบตามลำไส้ใหญ่เสียส่วนมาก และตราบใดที่ร่างกายของเราทุกคน ยังคงต้องมีการทำงานเป็นปกติทุกช่วงเวลา ของเสียและสารพิษต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะถูกขับออกมาจากร่างกายเป็นปกติ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทั้งหมด เพราะฉะนั้น การทำดีท็อกล้างสารพิษ อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คุณสามารถชำระล้างของเสียต่าง ๆ พร้อมทั้งสารพิษที่มีอยู่สะสมออกจากร่างกายให้ได้มากที่สุดนั่นเอง

          ดีท็อกล้างสารพิษให้กับร่างกาย และสำหรับวิธีการทำดีท็อกซ์หรือการล้างสารพิษออกจากร่างกายนั้น ถือได้ว่ามีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งถูกจัดออกมาเป็นโปรแกรมต่าง ๆ ที่ตรงจุด เปรียบเสมือนเป็นการทำดีท็อกซ์ล้างสารพิษในแต่ละจุดที่มีความสำคัญของร่างกายได้อย่างทั่วถึง เพราะในปัจจุบันสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของมนุษย์เรานั้น มักต้องพบเจอกับสารพิษชนิดต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และสารพิษเหล่านี้ก็มักจะอยู่รอบตัวเราเสมอ ไม่ว่าจะเป็นสารพิษที่เกิดจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไป หรือแม้กระทั่งอากาศที่เราต้องใช้หายใจในทุก ๆ วัน น้ำที่เราจำเป็นจะต้องดื่มอยู่เป็นประจำ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ

          เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ประกอบไปด้วยสารเคมีบางชนิด หรือแม้กระทั่งสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาปะปน และพร้อมที่จะเข้าสู่ร่างกายของคนเราอยู่เสมอในทุก ๆ วัน และเมื่อเวลาผ่านไปเป็นระยะเวลานาน ก็จะทำให้ร่างกายของเรามีสารพิษและสารเคมี พร้อมทั้งของเสียต่าง ๆ สะสมอยู่ตามจุดสำคัญของร่างกาย จนกระทั่งทำให้ร่างกายของเราทุกคนมีสภาพเสื่อมโทรมลงได้อย่างรวดเร็ว หากไม่ได้มีการรักษาสุขภาพหรือแม้กระทั่งมีการกำจัดสารพิษต่าง ๆ ออกไปได้อย่างเหมาะสมต่อวัน และด้วยกระบวนการดีท็อกซ์ล้างสารพิษ ถือได้ว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ และเปรียบเสมือนเป็นตัวเลือกที่ดีต่อการล้างสารพิษและสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น การทำดีท็อกซ์ล้างสารพิษในร่างกาย มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะฟื้นฟูและปรับสภาพของมนุษย์เราทุกคนให้กลับมามีสุขภาพดีได้ดังเดิม

          ***วิธีการทำดีท็อกล้างสารพิษ ซึ่งการดีท็อกซ์ล้างสารพิษขั้นพื้นฐานนั้น อาจจะมีการปรับสภาพร่างกาย โดยมีการเริ่มต้นจากการควบคุมอาหารแต่ละประเภทให้ได้เสียก่อน เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีสารพิษหรือสารเคมีประกอบ และเมื่อร่างกายสามารถปรับสภาพในเบื้องต้นได้แล้ว ก็จะถึงขั้นกระบวนการโปรแกรมการดีท็อกซ์ล้างสารพิษออกจากร่างกายแบบครบวงจร เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของอวัยวะสำคัญต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งได้แก่ ตับ ไต ปอด ลำไส้ และระบบไหลเวียนของเลือกนั่นเอง By The Bedroom Story