นักวิจัยแห่ง McGill University พบว่าการฟังเพลงนั้น ส่งผลกับการปลดปล่อยสารที่เรียกว่า โดพามีน ซึ่งเป็นสารที่หลั่งออกมาแล้ว มนุษย์จะมีความสุข ทำให้เคมีในสมองจะรู้สึกปลดปล่อย เหมือนเวลา เราได้รับประทานอาหารอร่อย ได้นอนเต็มอิ่ม และเช่นเดียวกัน สิ่งนั้นก็ใช้ได้กับ” เซ็กซ์” ได้ด้วยนั่นเอง นอกจากนั้นผลการศึกษาอื่นๆ ยังพบว่า การฟังเพลงที่ปลุกเร้าอารมณ์เช่นเพลงที่มีลักษณะอ่อนไหว หรือ เพลงที่มีบีทที่หนักแน่นขึ้นมาหน่อย จะส่งผลกับการเร้าอารมณ์ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ และ…